ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੂੰ

0
821

ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੂੰ
ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਏਂ
ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ
ਕਿਰਨ ਵਰਗਾ
ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮ
ਸਰੋਬਸ਼ਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ।
ਸੱਜਰੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ
ਮਹਿਕ ਵਰਗਾ।
ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਠੰਡੀ
ਫੁਹਾਰ ਵਰਗਾ।
ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ
ਜਲ ਵਰਗਾ।
ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਏਂ।
ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ
ਦੀਦਾਰ ਵਰਗਾ।
ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਵਰਗਾ।
ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ
ਦੁਆ ਵਰਗਾ।
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ
ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ  ਹੈ।
ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ।
ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ
ਜਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਹ ਭਰਦਾ ਏਂ।
ਉਹ ਧਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਵਿੱਤ
ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਧਰੇਂ ਤੂੰ।
ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਖਰ
ਜੋ ਤੱਕੇ ਤੈਨੂੰ।
ਸੱਚ ਮੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਂ
ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ।
ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ
ਅਹਿਸਾਸ ਵਰਗਾ
ਮਉਲਾ ਦੀ ਬਰਸਦੀ
ਮਿਹਰ ਵਰਗਾ।
ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ
ਹੈਂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.